Összhangzattan I.

Bevezetés

 

Ebben a fejezetcsomagban zeneelméleti segítséget kívánok nyújtani azoknak, akik alapszinten az európai gyökerű, tonális zene belső törvényszerűségei után kutatnak. A konkrét tanítványi kérdés az volt, hogy valójában milyen akkordok fordulhatnak elő egy adott hangnemen belül. Az ismertetett táblázathegyek és magyarázataik ezen kérdés sűrített válaszai. Persze a sok tonális összefüggés sok tanítványi elmét mozgatott meg, így sikeresen tovább is bővítettük az anyagot.

 1. Bevezetés

 2. A hangzatépítkezés

 3. A kvint-kvartkörben módosított hangok

 4. Dúr-hármashangzatok

 5. Moll-hármashangzatok

 6. Harmonikus moll-hármashangzatok

 7. Dúr-négyeshangzatok

 8. Harmonikus moll-négyeshangzatok

 9. Fonyó-féle tonalitásvizsgálatok

 10. Lukács-féle hármashangzat meghatározások

 11. Varga-Fogarasi Szilvia órája

 12. A hangzatépítkezés paródiája

 13. Matematikai összhangzattan (Maczkó Dávid gondolatai)

 14. Az akkordmenetek matematikája I.

 15. Az akkordmenetek matematikája II. - Akkordvariációk

 16. Az akkordmenetek matematikája III. - Számvariációk

 17. Az akkordmenetek matematikája IV. - Permutációs Java-kód